stage 3b

Economie2

Minimistral

Informatii Utile

Pentru dezvoltarea unor domenii si pentru atungerea unor standarde de dezvoltare economica, sociala si culturala, Uniunea Europeana a pus la dispozitia Romaniei fonduri nerambursabile.

In Romania, de gestionarea fondurilor nerambursabile pentru agricultura, dezvoltare rurala si pescuit se ocupa Ministerul Agriculturii prin APDRP.

Astfel, pentru acest domeniu, fondurile nerambursabile au urmatoarea structura:

 1. Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:
  1. Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă; 
  2. Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură;
  3. Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri;
  4. Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii
 2. Măsura 121 „Modernizarea exploataţilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:
  1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
  2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
  3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
  4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
 3. Măsura 123 "Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere" se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective principale:
  1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse agricole şi forestiere competitive;
  2. Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de procesare cât şi în cea de distribuţie a produselor obţinute;
  3. Îmbunătăţirea veniturilor întreprinderilor sprijinite prin creşterea valorii adăugate a produselor agricole;
  4. Creşterea valorii adăugate a produselor forestiere precum şi a eficienţei economice a activităţii   microîntreprinderilor,  prin dezvoltarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de prelucrare.
 4. Măsura 125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii" se încadrează în Axa I – „ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” şi are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole şi forestiere la noile structuri de proprietate apărute ca urmare a procesului de restituire a proprietăţilor în vederea creşterii competitivităţii sectorului agricol şi forestier. Măsura cuprinde trei submăsuri pentru care obiectivele specifice se detaliază mai jos, după cum urmează:
  1. Submăsura 125 a1 "Irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare"
  2. Submăsura 125 a2 "Infrastructură agricolă de acces"
  3. Submăsura 125 b "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii"
 5. Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea  mediului şi a spaţiului rural” şi are ca obiective:
  1. Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia;
  2. Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor;
  3. Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au

Mai multe detalii pe: http://www.apdrp.ro/content.aspx?item=2003&lang=RO

AXA PRIORITARA 4 – Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

 1. Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic);
  1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii
  2. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de transport
  3. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie – partea de distributie
  4. Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate
 2. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
  1. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (de mica putere), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie
 3. Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie.
  1. Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene

Mai multe detalii pe: http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate

 Copyright © 2014. ZETOR TRACTOR - Toate drepturile sunt rezervate.